Posts by admin

3 Items

BİNDER Basın Bildirisi

by admin

Kutlu Viladetin İhyası: Mevlid 1436 Hayru’l Beşer (Sas.) Ol Rebîü’l-evvel ayı nicesi On ikinci gece isneyn gecesi Ol gece kim doğdu ol hayru’l beşer Ânesi anda neler gördü neler (Mevlid- Süleyman Çelebi) Son Peygamber Platformu ile İnsan ve Çevre Derneği BİNDER, Peygamber Efendimiz (Sas)’in dünyayı teşriflerinin yıldönümü olan 12 Rebiülevvel 1436, 02 Ocak 2015 Cuma akşamı, Fatih’teki Şehzadebaşı Camii’nde “Hayru’l Beşer (S.A.S) – İnsanlığın En Hayırlısı (S.A.S)  ” temalı kandil programı tertip ediyor… Önceki yıllarda “el-Emin (S.A.S) ”, “el-Muallim (S.A.S)”, “el-Beşir (S.A.S)”, es-Sadık (S.A.S), ve el-Mübelliğ (S.A.S)  kandil özel programlarını gerçekleştiren BİNDER, geçtiğimiz yıl ise Son Peygamber Platformu ile birlikte Peygamber Efendimiz’in “el-Adil (S.A.S” vasfının işlendiği bir program düzenledi. Mevlid […]

İstanbul (Binder)

by admin

MEVLİD-1436 HAYRU’L BEŞER (SAS) PROGRAM AKIŞI 02.01.2015 Cuma, Yatsı Namazına Müteakip Şehzadebaşı Camii 18:30 – 19:15    Yatsı namazı ve Amenerrasulü: Ercan ÇAKIROĞLU (Cami İmamı) 19:15 – 19:17    Salavat Ayeti ve Salavat ayetinin meali: Erol EREN 19:17 – 19:27    Salavat Korosu: Fatih KOCA 19:27 – 19:30    Hoş geldiniz konuşması: Cemaleddin TÜL 19:31 – 19:36    Salâ (Cami Görevlileri 4 Kişi) 19:36 – 19:46    Kur’an-ı Kerim Ziyafeti: Fatih KAYA 19:47 – 19:52    Meal-i Şerif: Erol EREN 19:52 – 19:59    Veladet Bahri: Oğuzhan BAHTİYAROĞLU 20:00 – 20:05    Aşr-ı Şerif: Temel ERBAY (Cami görevlisi) 20:05 – 20:10    Meal-i Şerif: Erol EREN 20:10- 20:40      Hayru’l Beşer Konuşması: Yasin PİŞGİN 20:40 – 20:50    Kur’an-ı Kerim Ziyafeti: Ferruh MUŞTUER 20:51 – 20:55 […]

Hayru’l-Beşer (s.a.s)

by admin

Hayru’l-beşer en hayırlı insan, insanların en hayırlısı demektir.   Cennete ilk girecek, alemlere rahmet olarak gönderilmiş muazzam bir yaratılış ve en güzel bir ahlak ile gönderilmiş cennetin en yüksek makamı kendisine istenilen son peygamber:   HAYRU’L-BEŞER’İN Üstün Özellikleri Hem hadis ve hem de Kur’ân-ı Kerîm’de hasais dediğimiz sadece ona has özellikler mevcuttur. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: O, bir insan olmanın yanında aynı zamanda son peygamberdir, (Ahzâb, 33/40) , Risâlet’i evrenseldir, (A’râf, 7/158; Enbiyâ, 21/107…) Risâlet’i cinleri de kapsamaktadır, (Ahkâf, 46/29; Cin, 72/1-13) , Hanımları mü’minlerin anneleridir, (Ahzâb, 33/6), Geçmiş-gelecek günahları affedilmiştir, (Fetih, 48/1-2), Kendisine inanılması noktasında peygamberlerden söz alınmıştır, (Âl-i İmrân, 3/81), Kendisine Kevser’in verildiği müjdelenmiştir, (Kevser, 108/1), Ganimetler helal […]